SZC logo

Siófoki Szakképzési Centrum

OM kód: 203050/015 | 8600 Siófok, Bakony utca 2.

Intézmény logo

Siófoki SZC Baross Gábor Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

Bemutatkozás

Iskolánk

“Minden ember annyit ér, amennyit a köz javára tesz.”

Baross Gábor

1953 –

Egy intézmény életében mindig vannak fordulópontok, jelentősebb állomások, amelyek meghatározhatják annak további fejlődését, jövőjét. Iskolánk fennállásának 50 éves évfordulója egy ilyen határkő, amely alkalmat ad a dicsőséges múlt bemutatására, de egyben új irányvonalakat is kijelöl, a modern kor állította követelmények teljesítéséhez is. Minden okunk megvan a büszkeségre, mikor visszagondolunk az elmúlt évtizedekre, hiszen iskolán diákjai nagyon sokszor nyújtottak kiváló teljesítményt a megyei és országos versenyeken, mind szakmai területen, mind a közismereti tárgyak körében, illetve a diáksportban. Több tucat győzelemmel és értékes helyezéssel öregbítették iskolánk tanulói, és tanárai Siófok város és Somogy megye jó hírét. Kevés iskola mondhatja el magáról, hogy olyan gyönyörű földrajzi környezet veszi körül, mint a Baross Gábor Középiskolát. Természetesen az elmúlt 50 év is ösztönöz bennünket arra, hogy ne csak a nagy elődök szellemét vigyük tovább, hanem óvjuk és védjük az iskola környezetét is.

Siófok város életében a szakképzésnek igen komoly hagyományai vannak. A megyei közigazgatási bizottság már 1910-ben elrendelte egy iparostanonc-iskola megszervezését. Az itt tanuló 50-60 diák a vármegye északkeleti részének iparos igényét volt hivatott kielégíteni. Az iparostanoncok oktatása 1914-ben megszűnt, de a képzés 1920-ban újraindult. Az újonnan megnyitott iskola egészen 1949-ig működött a katolikus népiskolával egy épületben, Újváry István rk. tanító igazgatása alatt. Az iskolát Siófok község és a környező települések tanoncai népesítették be. A tanulók létszáma 100 és 120 fő között mozgott. A közismereti tárgyak színvonalas oktatása mellett nagy hangsúlyt helyezett az iskola a szakképzésre is.

Egészen 1950-ig Siófokon egyáltalán nem volt középfokú oktatási intézmény. Ebben az évben teljesült a község régi álma, ami a gimnázium megalakulását jelentette. 1953-ban pedig újjászervezték a településen a szakképzést is. 1953. szeptember 1-én kezdődött meg az oktatás a MüM 523. sz Helyiipari Iskolában, amely a Baross Gábor Szakmunkásképző és Szakközépiskola jogelődje volt. Ez első tanévben 9 tanulót iskoláztak be 5 szakmában! Ekkor még önálló épülettel nem rendelkezett az iskola, az általános iskolától bérelt tantermeket. Az iskola megszervezésében elévülhetetlen érdemeket szerzett Kenedy Ferenc, aki intézményünk első igazgatója is volt.

 

A tanulólétszám az 1970-es évek elejére elérte a 700 főt, az oktatott szakmák száma pedig az 52-t! 1953 és 1973 között nem volt önálló intézmény iskolánk, hanem szervezetileg a kaposvári 503. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézethez tartozott. 1973-ban viszont jelentős fordulat állt be az iskola életében, mivel ettől az évtől kezdve önálló intézmény lettünk és új épületbe is költöztünk oda, ahol ma is áll az iskola: Siófok széplaki városrészében, az Ezüstparton, közvetlenül a Balaton partján. Az új épület helyet adott egy rövid ideig a kereskedelmi és vendéglátóipari szakképzésnek is, amely 1956 óta működött Siófokon, és 1964-ig szintén Kenedy Ferenc igazgatása alatt állt. Iskolánk 1973 óta szakközépiskolai képzést is folytat, hiszen ekkor indult a szakmunkások szakközépiskolájának esti tagozata.

Az 1990-es évek első felében a nappali tagozatos képzés három szakközépiskolai szakiránnyal bővült: települési környezetvédelmi, épületgépész technikusi, és informatikai szoftverüzemeltetői szakokkal. A szakképzés mai profiljába az építőipari, fémipari és a szolgáltatóipari területek tartoznak. Átalakult a felnőttoktatás is: az esti tagozatot felváltotta a levelező tagozat, majd a szakmunkások szakközépiskolájának megszűnésével 2002. szeptember 1-től gimnáziumi levelező tagozat kezdte meg működését. Fontos feladatot jelent, hogy iskolánk látja el Siófok és a város térségében lakó 9-10. osztályos tanulók oktatását is. Az iskolában végzett szakmai munka eredményességét mutatja, hogy az osztálylétszámhoz viszonyított felvételi arányszám növekedését alapul véve, a szakközépiskolák rangsorában, 1999-ben az 5. helyet foglaltuk el.

Intézményünk 1996 óta viseli a példaképnek tartott, a XIX. század kiemelkedő politikusának és szakemberének, Baross Gábornak a nevét. Igyekszünk minél többet tenni azért, hogy a XXI. század Magyarországát jól képzett szakemberek formálják és gyarapítsák úgy szakmák, mint a környezetvédelem, vagy az informatika területén. Ehhez természetesen szükség van az állandó megújulásra, és az alkalmazkodóképességre is. 1999-ben egy 100 fő befogadására alkalmas elegáns étteremmel és melegítőkonyhával bővült az iskola, 2001-ben, pedig egy szép sportpályával. Mindkét beruházás a Somogy Megyei Önkormányzat, Siófok Város és az iskola összefogásaként valósulhatott meg. A könyvtárban több mint 12 000 kötet, és négy számítógép várja az érdeklődőket. Három, a legmodernebb gépekkel felszerelt informatikai tanterem áll a tanulók rendelkezésére, amelyek légkondicionáltak is.

 

A minden igényt kielégítő környezetvédelmi és nyelvi laborok szintén a minél jobb színvonalú oktatást szolgálják. A szakmai és közismereti eredmények mellett komoly sportmúlttal is rendelkezik az iskola. Főleg a kézilabda és a labdarúgás területén értek el iskolánk tanulói országos és megyei sikereket.

Iskolánk tanulólétszáma a jubileumi évben megközelíti a 600 főt, amelyből 130-140 fő a gimnáziumi levelező tagozaton tanul. A közel 40 fős főállású tanári kar ma is igen komoly szakmai munkát kifejtve igyekszik öregbíteni az iskola hírnevét, a pedagógiai munkát segítő kollégákkal közösen. Természetesen nem feledkezhetünk meg a méltató sorok leírásakor a nagy elődökről, a kiváló tanáregyéniségekről, és az iskola korábbi igazgatóiról sem, akiknek köszönhető, hogy 50 év után is büszkeséggel gondolhatunk vissza az elmúlt évtizedekre. Az elkövetkezendő 50 évre Baross Gábor szavait tűzzük magunk elé útmutatásul.

 

2008 –

Középiskolánk történetében mérföldkőnek számít a 2008-as év: ekkor alakult meg a Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Középiskola, Szakiskola és Kollégium, mely 8 Somogy megyei középiskolát és 4 kollégiumot egyesített. Az integrációnak köszönhetően 5000 diák 60 különböző szakmában szerezhetett középfokú és felsőfokú bizonyítványt nálunk. Ennek az összevont intézménynek lett a székhelye iskolánk.

 

2009-ben tantermeink új berendezésekkel, felszerelésekkel gazdagodtak (pl. interaktív táblák, LCD televíziók, új bútorok), a legmodernebb eszközökkel

felszerelt tanműhelyünk Központi Képzőhellyé vált.

Magas szintű szakképzésünk elismeréseként 2010-ben Dél-Dunántúli Minőségi Díjat nyertünk: a szakmai zsűri a Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskolát tartotta a legszínvonalasabb intézménynek három megye iskolái közül. 2013-ban Somogy Szakképzéséért Díjjal tüntették ki intézményünket.

2015-

2015-ben alakult meg a Siófoki Szakképzési Centrum, a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartása alatt működő többcélú köznevelési intézmény, melynek iskolánk is a tagintézményévé vált

Középiskolánkban jelenleg ~500 diákunk számára a legmagasabb technikai színvonalon biztosítjuk a piacképes, elméleti és gyakorlati szaktudás elsajátításának lehetőségét, miközben igyekszünk új képzéseket kínálni leendő diákjainknak.

Történeti fejlődésünkre büszkék vagyunk, hiszen az egykori szakmunkásképzőből a régió egyik legnagyobb szakképző intézményének vezető iskolájává váltunk, miközben példaképünk, Baross Gábor útmutatását mindvégig magunkban hordoztuk. Iskolánk nevelőtestülete ezen érték megtartása mellett oktatja, neveli a jelen és a jövő nemzedékét is.

Kalóz Renáta 

 

Bemutatkozás

Partnereink

SZC logo

Siófoki Szakképzési Centrum


Siófoki SZC Baross Gábor Technikum és Szakképző Iskola

8600 Siófok, Bakony utca 2.

Telefon: +3684310857

E-mail: baross@siofokiszc.hu

OM azonosító: 203050/015

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2022/000119


2024Siófoki SZC Baross Gábor Technikum és Szakképző Iskola