Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából „Egy szabad országért” címmel 2016. október 21-én tartottuk ünnepélyünket.

Köszönjük a műsor szereplőinek – Rácz Attilának (9/A), Molnár Alexandrának, Sárközi Kristófnak (9/B), Szőke Róbertnek, Lelkes Péternek (11/A), Illés Dominikának, Kökönyei Krisztinának, Sebály Attilának (12/B), Molnár Valentinnak (1/13/A), valamint Kiss Milánnak és Vágner Márknak (12/A) – és a szervezőknek, Lucz Janka tanárnőnek, Ruzicska Eszter tanárnőnek és Takács Helga tanárnőnek, hogy megható ünnepi műsor részesei lehettünk.

Tamási Áron: Magyar fohász

Az idők gyógyító lázában él a magyar. Történelmünk ezer évén átlobog az emberi Géniusz üzenete, mely nemzeti hőseink példáit emeli elénk és költőink fénylő szavait idézi. (…)
A kehely, amelyben magyarok vércseppjei szentelik meg az éltető italt, a világot arra inti, hogy nagyobb gonddal és tisztább lélekkel őrködjék az emberi lét méltósága fölött. A hatalmak, melyek a maguk rendszerében élni jónak és helyesnek látják, adják meg nekünk a lehetőséget, hogy mi is a magunk emberi és nemzeti formánkban élhessünk. Ez a forma nem más és nem is lesz más, mint a társadalmi demokrácia és a nemzeti függetlenség formája. Ezt a formát, kormányzás dolgában, egy nemzeti kormány tudná a nép akaratával megtölteni; a művelődés szellemével pedig a magyar léleknek azok a mesterei, akik az elmúlt évtized alatt is a nép hűségében éltek.
Szenvedő lélekkel áhítjuk, hogy a rontó harcok megszűnjenek; s kérjük az emberi bölcsesség szellemét, hogy e harcok küzdőit igazságtalan ítélet ne érje.
Méltó életünkért szóban és cselekedetekben a történelemhez fohászkodunk. Fohászkodunk mindnyájan, munkások, parasztok és ifjúság, nemkülönben jövőt álmodó költők, akik mind és mindig rendületlenül hívei vagyunk hazánknak.

(Elhangzott a rádióban 1956. október 26-án.)


Az ünnepély lebonyolítását az FGSZ Földgázszállító Zrt. és a Tartalmas Diákélet Alapítvány támogatta.

IWIWGoogle bookmarkFacebook