Olvasóink értékelése: / 2
ElégtelenKitűnő 

Diákönkormányzatot patronáló pedagógus

 • Takács Helga tanárnő


Diákönkormányzat tagjai (2016-2017.)

 • 9/A           Jáhn Dorina, Rácz Attila
 • 9/B           Molnár Alexandra, Kovunov Danylo
 • 9/C           Dombi Roland, László Bulcsu
 • 9/D           Horváth László
 • 9/F           Loibl Ádám, Szarka Levente
 • 10/A         Pék Kitti,Takács Noémi Olívia
 • 10/B         Csatlós Franciska, Modroczky Ferenc
 • 2/10/A      Nyári Tibor, Bóza Roland
 • 2/10/B      Szász László Achilles, Laskai József
 • 11/A          Gargalics Ádám, Kadlicsek Kolen
 • 11/B          Mizerák Richárd, Szabó Cintia
 • 3/11/A       Sulák Róbert Béla, Tuncsik Benjamin
 • 3/11/B       Szabó Dávid, Tuchman Zsolt   
 • 12/A          Schvarczinger János,Stummer Márk
 • 12/B          Kökönyei Kriszti, Sereg Gergő
 • 1/13/A       Molnár Valentin elnök, Kalóz Dávid
 • 1/13/B       Varga Márton
 • 2/14/B       Gál József
 • SzH/1/A     Kerekes Ferenc Dominik, Peller Cintia
 • SzH/1/B     Forgács Martin
 • H/II/2/A      Ignácz Klaudia Mercédesz
 • H/II/2/B      Végh György

Diákönkormányzat programja:

 

1
2
3
4
5
6
7
1/7 
start stop bwd fwd

 

A diákönkormányzat működése, feladatai

Az intézményben diákönkormányzat működik, amely a Közoktatási törvény 63.§. (1) bekezdése alapján ellátja a tanulók érdekvédelmét.

A diáknak joga, hogy a diákönkormányzathoz forduljon érdekképviseletért. A diákönkormányzat jogköre kiterjed a diákokat érintő kérdésekben a véleménynyilvánításra, a tanulókkal kapcsolatos kérdésekben a javaslattételre. A véleményezési, javaslattételi jog szempontjából a tanulók nagyobb közösségének kell tekinteni egy adott évfolyam vagy egy adott képzéshez tartozó diákok körét.

A tanulóközösségek a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A tagintézményi diákönkormányzat akkor járhat el az intézmény egészét érintő ügyekben, ha megválasztásában a tanulók több mint 50%-ának képviselete biztosítva van. A tagintézményi diákönkormányzat – a tanulóközösség által elfogadott, és a nevelőtestület által jóváhagyott – szervezeti és működési rendje tagintézményenként van meghatározva.

Az intézményi szintű diákönkormányzatot a tagintézményekben megválasztott DÖK elnökök képviselik, akik tanév eleji értekezletükön maguk közül megválasztják az intézményi DÖK elnököt. A tanév során szükség szerint tartanak további értekezleteket.

Az iskolai tanulóközösség szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának legmagasabb fóruma a diákközgyűlés. A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait. A diákközgyűlés a diákönkormányzat működési rendjében meghatározottak szerint hívható össze. Tanévenként legalább egy alkalommal kell diákközgyűlést tartani, amelyen az iskola tanulói, vagy - a diákönkormányzat döntése alapján - a diákok küldöttei vesznek részt. A diákközgyűlés napirendjét a közgyűlés rendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.

A diákközgyűlésen az iskola vezetése és a diákönkormányzati vezetők értékelik az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkáját, a tanulói jogok helyzetét, érvényesülését. A közgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és az iskola vezetéséhez, kérhetik gondjaik, problémáik megoldását. A diákok kérdéseire, kéréseire a főigazgatónak vagy tagintézmény igazgatónak a helyszínen vagy 30 napon belül választ kell adnia.

Rendkívüli diákközgyűlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezető, a tanulók nagyobb közössége (legalább 25%-a) vagy az intézmény főigazgatója, illetve a tagintézmény igazgatója kezdeményezi. A rendkívüli diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője a javasolt napirend megjelölésével a segítő tanár útján kezdeményezi az igazgatónál. Az igazgató a kezdeményezéstől számított 15 napon belül intézkedik.

A diákönkormányzat keretén belül panaszfórumot alakít (hat) ki az iskola diákközössége.

Feladata a diákok és az iskola dolgozói által benyújtott panaszok kivizsgálása, véleményezése, és az állásfoglalás meghozatala. A panaszfórum működése nem helyettesíti a jogszabályi előírásokat. A panaszbizottság választására és panaszfórum működésére vonatkozó szabályokat a Diákönkormányzati Szabályzat tartalmazza.

IWIWGoogle bookmarkFacebook